Nanopartiklar får betong att deformeras

Forskare har nu kunnat se att det är nanopartiklar som flyttar på sig som gör att betong långsamt ändrar form. Detta fenomen som kallas krypning kan minska livslängden på till exempel brokonstruktioner.

Det går enligt forskarna inte att hindra att de nanopartiklarna rör sig, men man kan sakta ner processen och därmed öka betongens livslängd.

Trots att betong är jordens vanligaste byggnadsmaterial är det inte förrän nu man har lyckats identifiera vad det är som får betong att långsamt deformeras. Att kunna öka betongens livslängd vore välkommet eftersom det går åt massor av energi och råvaror till alla betongbyggen varje år.