Storslam för Chalmers och Lund

Lund, Chalmers och Karolinska Institutet är några av vinnarna i forskarvärlden efter förslaget om vilka forskningsprojekt i Sverige som ska få del av drygt fem extramiljarder från regeringen.  

Chalmers tekniska högskola tilldelas 700 miljoner kronor. Ett drömscenario för ett förhållandevis litet lärosäte som Chalmers, säger rektor Karin Markides.

– Ja, idag så känns det helt fantastiskt här på Chalmers. Vi har verkligen fått gehör för det arbete som vi har lagt ned under en längre tid. Det känns som om det är många som tror på oss, att vi kommer att kunna genomföra forskning på ett sätt som också ger effekt i samhället, säger rektor Karin Markides. 

En stor nyhet i regeringens forskningsproposition i höstas var att det utöver de vanliga anslagen skulle delas ut drygt fem miljarder kronor, fördelat på fem år från och med nu, till forskningsprojekt som enligt regeringen är särskilt viktiga för samhälle och näringsliv. Regeringen har pekat ut tjugotalet forskningsområden som ryms inom ämnena medicin, teknik och klimat. 

Lärosätena har fått ansöka om de här pengarna och nu finns alltså ett färdigt förslag. Ett antal lärosäten, som högskolorna i Borås och Jönköping, får ingenting. Lund, däremot, är den stora vinnaren och strax därefter kommer Chalmers.

Karolinska Institutet får också en rejäl pengapåse, 630 miljoner över femårsperioden. De ska bland annat gå till cancerforskning och till ett stort forskningslaboratorium inom molekylär biovetenskap, ett labb som enligt rektor Harriet Wallberg-Henriksson annars inte hade blivit av. Men hon ställer sig lite tveksam till den här nya given, alltså att regeringen är med och bestämmer vilka forskningsområden som är särskilt viktiga. 

– Just att peka ut områden på det här sättet som man har gjort här, det hade varit bättre att överlämna till forskarsamhället att göra, säger Harriet Wallberg-Henriksson.

Lisen Forsblad i samarbete med SR Göteborg
lisen.forsblad@sr.se