Storsatsning mot välfärdssjukdomar

Hälsomyndigheterna i USA, Storbritannien, Kina, Kanada och Australien har bestämt sig för att samordna sina insatser mot välfärdssjukdomar, som hjärtsjukdomar, lungsjukdomar och vissa cancersorter.

Tanken är att de ska hitta bättre sätt att förebygga sjukdomar som orsakas av rökning och fetma, och de ska särskilt ägna sig åt hur sådana sjukdomar kan bekämpas i fattiga länder.

Tillsammans står de här forskningsorganen för cirka 80 procent av de offentliga medel som satsas på medicinsk forskning.

Världshälsoorganisationen, WHO, deltar som observatör i det här samarbetet som går under namnet "Globala alliansen för kroniska sjukdomar". Enligt den här alliansen anser vissa experter att över 300 miljoner människor kommer att dö av kroniska sjukdomar det närmaste årtiondet om inget görs, och det kan vara ett hot mot försöken att minska fattigdomen i världen.

Referens:http://www.eurekalert.org/emb_releases/2009-06/pols-hra060909.php