Förtroendet för forskare minskar

Svenskarnas förtroende för forskare har minskat, enligt en undersökning från SOM-institutet vid Göteborgs universitet och föreningen Vetenskap och allmänhet. 58 procent av svenskarna har mycket eller ganska högt förtroende för forskare. Det är en minskning med fyra procentenheter sedan i fjol.

Forskarna ligger ändå bra till jämfört med andra yrkesgrupper; det är bara sjukvårdspersonal och poliser som åtnjuter högre förtroende i Sverige. Högst är förtroendet för forskning inom medicin, lägst för forskning inom humaniora.

I ett pressmeddelande säger professorerna Sören Holmberg och Lennart Weibull vid SOM-institutet att de tror att den ekonomiska krisen kan ha bidragit till att forskarna har tappat förtroende, eftersom experter och forskare har fått mycket uppmärksamhet för sin oförmåga att förutse vad som händer i ekonomin.