Homosexualitet evolutionär fördel

Homosexualitet i djurvärlden har ofta evolutionära fördelar, enligt en amerikansk studie som har sammanställt forskning om fenomenet. Men sex och parbildning mellan individer av samma kön tar sig helt olika uttryck bland olika djurarter.

Hos amerikansk bisonoxe används till exempel parningsakten för att fastställa hierarkin i flocken. Bananflugehanar parar sig för att träna på parningsteknik. Och kvinnliga albatrossar bildar ofta par hela livet för att hjälpas åt med ungarna.

– Det står helt klart att samkönat sexuellt beteende sträcker sig vida bortom de välkända exempel som dominerar både den vetenskapliga och populärvetenskapliga litteraturen, till exempel bonober, delfiner, pingviner och bananflugor, säger Nathan Bailey, forskare vid University of California Riverside i ett pressmeddelande.

Referens:
Nathan Bailey & Marlene Zuk. "Same-sex Sexual Behaviour and Evolution", Trends in Ecology & Evolution, 2009.