Småpartiklar kyler mindre än man trott

En norsk studie visar att så kallade aerosolpartiklar i atmosfären kyler jorden mindre än man tidigare har trott. Det kan påverka framtida klimatmodeller.

Aerosoler är små partiklar i atmosfären som ofta kommer från olika utsläpp och de kan bestå av olika ämnen, som sot och sulfater. Tänk på smogen i en förorenad stad: den består av många såna aerosolpartiklar.

Aerosoler kan sprida eller absorbera solens strålar och därigenom kyler de ner jorden och motverkar växthuseffekten.

Det har de senaste åren funnits två metoder för att uppskatta aerosolernas effekt. Antingen genom observationer från till exempel satellitdata, eller genom en simulering baserad på historiska uppgifter.

De två metoderna har gett olika resultat, och den osäkra kunskapen om aerosoler har gjort att förståelsen för människans påverkan på klimatet fram till idag är osäker.

Men den norska studie som publiceras i tidskriften Science visar hur man ska justera beräkningarna för att få de två metoderna att stämma med varann, och kan därmed leda till bättre klimatprognoser framöver. Studien är gjord av Gunnar Myhre, senior forskare på Center för klimatforskning i Oslo.

– Hade vi vetat bättre hur mycket aerosolerna hade motverkat växthuseffekten hade vi kunnat ge bättre prognoser för hur stor uppvärmningen kommer att bli framöver, säger Gunnar Myhre.

Gunnar Myhres metod visar att aerosolernas direkta effekt motverkar växthuseffekten mindre än man hittills trott.

Men samtidigt har aerosolerna en indirekt effekt på klimatet genom att de påverkar bildning av moln, och osäkerheten kring den indirekta effekten är fortfarande stor. Men nu kan förståelsen åtminstone bli lite bättre, för historiska klimatförändringar.

Axel Naver
axel.naver@sr.se

Referens:
Gunnar Myhre. "Consistency Between Satellite-Derived and Modeled Estimates of the Direct Aerosol Effect", Science Express, 18 juni 2009
DOI: 10.1126/science.1174461