Mer CO2 nu än senaste 2 miljoner åren

Koldioxidhalten i luften har de senaste 2 miljoner åren aldrig varit så hög som idag. Genom att mäta isotoper av grundämnet bor i planktonfossil från havsbotten har tyska forskare kunnat avgöra hur mycket koldioxid som fanns i luften när planktonen levde. Nivån har varit relativt stabil de senaste 2 miljoner åren fram till höjningen i modern tid.

Studien visar att koldioxidförändring inte var en huvudorsak till den senaste istiden, men att växthusgaser icke desto mindre påverkar klimatet.

Det finns olika teorier kring varför en förändring i istidernas cykler skedde för omkring 850 000 år sedan. En av teorierna är att istiderna främst påverkas av Jordens omloppsbana och lutning, som påverkar hur mycket solljus som når planeten.

Detta stöds av den tyska studien, som alltså visar att koldioxidförändringar inte varit huvudorsak till förädringen i istidernas cykler.

Den här studien ger den mest detaljerade bilden hittills av hur koldioxidnivåerna varierat de senaste 2 årmiljonerna. Genom att studera fossila plankton har de tyska forskarna kunnat se längre tillbaks i tiden än koldioxidmätningar i polarisarna, som "bara" når cirka 800 000 år bakåt i tiden.

Referens:
Bärbel Hönisch et al. "Atmospheric Carbon Dioxide Concentrations Across the Mid-Pleistocene Transition", Science, vol 324, 2009.
DOI: 10.1126/science.1171477