Omedelbar ångestdämpare

Att dämpa ångest och panikattacker nästan omedelbar och utan skadliga biverkningar kan bli möjligt med ett preparat som tyska neuroforskare är på spåren. Vid Max Planck-Institutet i München har en forskargrupp upptäckt en molekyl i kroppen med vars hjälp man kan dämpa ångest på bara fem minuter.

– Vad vi har upptäckt är att en viss bindemolekyl i ett protein, kan fås att producera kroppsegna neurosteroider. och att den mekanismen löser ut en mycket snabb ångestdämpande effekt, säger professor Rainer Rupprecht, som leder forskargruppen.

Enkelt uttryckt betyder det här att man med hjälp av det nya preparatet på bara några minuter kan dämpa ångest. Effekten är känd sedan tidigare, men nu har den för första gången testats på människor. Forskarna har tagit en grupp friska personer och gett dem ett preparat som utlöser ångestsymptom på konstgjord väg. Sen har man behandlat den konstgjorda ångesten med hjälp av det nya preparatet.

Klas Kullander, som är docent i neurovetenskap vid Uppsala Universitet har läst studien och menar att det är viktiga nya resultat den kommer med.

– Det här fyller en jätteviktig funktion, den fyller i en lucka som finns för behandling av ångest, säger Klas Kullander.

De ångestdämpande mediciner som finns idag har flera dåliga biverkningar. SSRI-preparat som till exempel Prozac behöver flera veckor på sig för att börja verka, och benzodiazepiner, som till exempel rohypnol eller valium, är beroendeframkallande och gör att patienten blir trött och kan också orsaka skadliga avlagringar i kroppen.

– Det fina här är att vi sett hur ångestdämpningen fungerat utan att orsaka varken trötthet eller sedimentering, säger Rainer Rupprecht.

Nu återstår att se om preparatet också fungerar på ångest som inte framkallats på konstgjord väg, förklarar Klas Kullander.

– Det är inte säkert att de som har panikångest eller ångest av andra orsaker kan reverseras av den här läkemedelskandidaten, så det återstår att prova. Man måste göra fler kliniska studier för att bli säker på det, säger Klas Kullander.

Marcus Hansson

vet@sr.se

Referens:
Rupprecht, R et al. Translocator Protein (18 kD) as Target for Anxiolytics Without Benzodiazepine-Like Side Effects, Published online June 18 2009; DOI: 10.1126/science.1175055 (Science Express Reports)