Pingviner kartlagda med satellit

Brittiska forskare har lyckats kartlägga kejsarpingvinen från rymden. På satellitbilder syns pingvinernas avföring som rödbruna områden på Antarktis snö. Kartläggningen visar bland annat att sex tidigare kända kolonier av kejsarpingviner har försvunnit.

Under den hårda antarktiska vintern häckar kejsarpingviner i enorma kolonier, där de står tätt intill varandra för att hålla värmen genom de mörka och kyliga månaderna. Kejsarpingvinerna är sårbara för klimatförändringar och andra hot, men eftersom kolonierna är så svårtillgängliga har det hittills varit svårt att avgöra riktigt hur hotade de är.

Men nu har brittiska forskare lyckats kartlägga kejsarpingvinerna från rymden, genom satellitbilder. Själva pingvinerna är svåra att urskilja på bilderna, men deras avföring går att se som stora rödbruna områden på isen, och på det sättet kan man se var kolonierna finns.

Phil Trathan, marinekolog vid The British Antarctic Survey, har varit med och gjort kartläggningen. Han säger att man nu för första gången har en uppfattning om den här fascinerande fågelns utbredning på Antarktis.

– Eftersom kolonierna är så svåra att komma åt är det svårt att hitta pingvinerna och forska om dem. Så det här är första gången vi har en fullständig kartläggning av utbredningen av deras fortplantningshabitat, säger Phil Trathan.

I kartläggningen har forskarna upptäckt 38 olika kolonier av kejsarpingviner, varav tio stycken var okända tidigare. Sex kolonier som man vetat om sedan tidigare gick däremot inte att hitta på satellitbilderna, förmodligen för att de dött ut, säger Phil Trathan. Det kan tyda på att kejsarpingviner är ännu mer hotade av klimatförändringarna än vi hittills har trott, säger han.

– Vi kanske redan ser, utifrån våra resultat, att sex kolonier är på väg att försvinna. Det här kan vara en viktig upptäckt, säger Phil Trathan.

Jon Torkelsson
jon.torkelsson@sr.se