Kräkningar sprider magsårsbakterie

I den fattiga delen av världen är 90 procent av befolkningen drabbad av magsårsbakterien Helicobacter pylori. Nu visar forskning från Göteborg och Dakha i Bangladesh att det är via kräkningar som smittan sprids. Och att hitta smittspridningen är viktigt.

-Det bästa är ju alltid om man kan förebygga istället för att bota en allvarlig sjukdom, säger Anders Janzon vid Sahlgrenska akademien som nyligen har lagt fram sin avhandling.

Ni går emot det gänges synsättet att den sprids via vatten, avföring eller saliv. Hur kommer det sig att ni lanserar en ny teori?

-Till att börja med så kunde vi inte hitta den i vatten i Bangladesh där väldigt många människor är drabbade av bakterien. Så vi gick helt enkelt vidare och undersökte avföring och kräkningar, och hittade då den i väldigt stor mängd i kräkningar. Det är helt enkelt så vi tror att den sprids.

Magsårsbakterien som lyckas hålla sig kvar i den tumultartade miljön i magsäcken har varit svår att kartlägga.

Barry Marshall som fick Nobelpris för upptäckten av bakterien 2005 tror att den sprids via avföring eller saliv, något som Göteborgs och Dakhaforskarna alltså går emot.

Hur säkra är resultaten?

-Ja, de är inte 100 procent säkra. Det kan man aldrig bli. Vi tror att det kan finnas flera olika vägar. Men vi är relativt säkra på att kräkningar är en bidragande orsak, säger Anders Janzon.

Men metoden som har använts för att bevisa bakteriens existens i kräkningar är ovanlig, eftersom den inte har gått att odla fram på traditionellt vis. Istället har men mätt förekomsten av en gen som är aktiv när magsårsbakterien finns i vätskorna. Och även om så många i Bangladesh är smittade, vet man ännu inte hur många som faktiskt dör av att ha Helicobacter pylori i magen.

-Det vet vi inte i Bangladesh, eftersom det är svårt att fastställa dödsorsak. Magsår som är obehandlat kan leda till dödsfall, vilket det gjorde här förr i tiden, säger Anders Janzon.

Referens: A Janzon, "Studies on bacterial transmission pathways in high endemic area, with a focus on Helicobacter pylori", avhandling vid insitutionen för biomedicin, avdelningen för mikrobiologi och immunologi, Sahlgrenska akademien i Göteborg.

Reporter Annika Östman
annika.ostman@sr.se