Viktoperation minskar risk för cancer

Fetmakirurgi leder till minskad risk för cancer hos överviktiga kvinnor, visar en studie gjord vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

– Cancerinsjuknandet minskade med 42 procent hos överviktiga kvinnor som genomgått fetmakirurgi, jämfört med lika överviktiga kvinnor som inte genomgått fetmakirurgi, säger Lars Sjöström, professor på medicinkliniken på Sahlgrenska, som har lett studien.

Det är sedan tidigare känt att fetma ökar risken för cancer, och i Göteborgsstudien, med 4000 patienter, har man studerat vad viktnedgång kan betyda. På hälften av patienterna gjorde man en operation där man antingen kopplar förbi, eller snörper åt, magsäcken. Det visade sig minska risken för flera olika sorters cancer: 79 opererade kvinnnor fick cancer mot 130 i gruppen som inte opererats, under en tioårsperiod.

Orsakerna till att fetmakirurgi minskar cancerrisken är fortfarande oklara, liksom varför effekten bara finns hos kvinnor. Forskarna har faktiskt inte ens kunnat visa att den gynnsamma effekten beror just på viktnedgången i sig.

Alla förklaringar är än så länge bara teorier. Lars Sjöström spekulerar i att fetmakirurgin påverkar hormoner och att det är det som i sin tur påverkar cancerrisken.

– Man vet ju att de här ingreppen påverkar diverse hormoner och signalsubstanser som bildas i mag-tarm-kanalen. Men vilka substanser som skulle vara av betydelse efter ett sånt här ingrepp, det har vi ingen aning om idag.

Det skulle därmed kunna vara så att det är hormonella skillnader mellan könen som gör att det är just hos kvinnor som cancerrisken minskar efter operation.

Studien är gjord som en del av en stor studie om överviktiga svenskar, "Swedish Obese Subjects". Lars Sjöström hoppas att fler forskargrupper runtom i världen nu börjar nysta i förklaringar till varför det ser ut som det gör.

– Kan man förstå varför det ser ut som det gör kan man också förbättra framtida cancervård.

Axel Naver
axel.naver@sr.se

Referens:
Lars Sjöström et al. "Effects of bariatric surgery on cancer incidence in obese patients in Sweden (Swedish Obese Subjects Study): a prospective, controlled intervention trial", The Lancet Oncology, 24 juni 2009.
DOI:10.1016/10.1016/S1470-2045(09)70159-7