Kalla teleskopstester i container

I en kylcontainer utanför Lantbruksuniversitetet i Uppsala testas just nu delar till ett stort teleskop som håller på att byggas upp inne i Antarktis is. Testerna avslutas i dagarna och det som testas är de ljuskänsliga detektorerna i ett neutrinoteleskop. Delarna ska så småningom frysas in i inuti isen på Sydpolen.

Den lilla detektorn ser ut som en jordglob uppställd på en tunna, alltihop med en sopsäck över sig, och den står här i kylcontainerns becksvarta inre tillsammans med 59 likar. Nu ska de testas inför tjänstgöring i Sydpolens is.

Ljusisolering är a och o här för det är just förmågan att mäta ljus som ska testas - i rumstemperatur, minus 20 och minus 45 grader.

– På Antarktis kommer modulerna naturligtvis att hamna i EN temperatur i det här området, mellan minus 20 och minus 40 någonstans. Men vi måste veta att varje modul fungerar bra tekniskt så att det är hög sannolikhet att den fungerar när den är på plats därnere.

Teleskopet som detektormodulerna ska ingå i kallas IceCube och inryms i en kubikkilometer av Sydpolens is. De klotformade modulerna ska sänkas ner i borrhål djupt in i isen och frysas fast där. De ska sedan detektera svårfångade neutriner små partiklar som färdats ostörda genom rymden från galaxer miljontals ljusår härifrån utan att påverkas av nånting på vägen.

För att upptäcka neutrinerna behöver man gott om transparent materia – som ren is. När en neutrino någon sällsynt gång krockar med en partikel i isen avges en liten ljuspuls av en typ som kallas Tjerenkovstrålning. Den uppfångas i IceCube- modulerna.

Lösningen på ett kosmiskt mysterium hägrar för Olga Botner, professor i experimentell partikelfysik vid Uppsala Universitet: Mysteriet med partiklar som kommer till jorden långt bortifrån med extremt höga energier.

lösa mysterium
– Vad är det som sker, kanske vid randen av de svarta hålen, som vi kanske inte förstår, som ändå ger upphov till sådana energier? frågar sig Olga Botner.

Den frågan hoppas Olga Botner att IceCube ska ge svar på.

Camilla Widebeck
camilla.widebeck@sr.se