Kaffe skydd mot Alzheimers sjukdom

Att kaffe tycks kunna skydda mot Alzheimers sjukdom har det funnits tecken på i flera vetenskapliga studier de senaste åren. Och det bekräftas nu av två studier som har kontrollerat det här sambandet på möss.

Ett antal möss som är genetiskt skräddarsydda för att utveckla alzheimers fick koffein i sitt dricksvatten. Och då minskade halterna av det protein som är kopplat till demenssjukdomen Alzheimer. Mängden senila plack i hjärnorna minskade också.

Koffein tycks alltså kunna fungera som behandling av de som redan är sjuka, och inte bara i förebyggande syfte. Forskarna tycker att man nu borde göra större studier på människor.


Referenser:

Gary W Arendash et al. Caffeine Reverses Cognitive Impairment and Decreases Brain Amyloid-β Levels in Aged Alzheimer's Disease Mice, Journal of Alzheimer's Disease, vol 17:3, juli 2009.

Chuanhai Cao et al. Caffeine Suppresses Amyloid-β Levels in Plasma and Brain of Alzheimer's Disease Transgenic Mice, Journal of Alzheimer's Disease, vol. 17:3, juli 2009.