Stor forskningskonferens i Lund

Den första europeiska forskningskonferensen under Sveriges ordförandeskap i EU inleds på tisdagen i Lund. Cirka 400 forskare och politiker från hela EU ska enas kring en deklaration om inriktningen för europeisk forskning de närmaste åren. Deklarationen kommer bland annat att betona forskningens roll när det gäller områden som naturkatastrofer och finanskrisen.