Enzym hjälper tumörceller att överleva

Överlevnaden hos cancerceller efter bröstcancer kan nu kopplas till ett särskilt enzym, Src, som man redan vet har ett samband med cancer. Forskarna hoppas på att så småningom få fram ett läkemedel mot dottertumörer.

Nästan en tredjedel av de kvinnor som får bröstcancer drabbas av återfall i cancer, i en annan del av kroppen, flera år senare. Cancern beror då på att dotterceller till den ursprungliga tumören har överlevt och det vanligaste stället för dottertumörer är i benmärgen.

Enligt Bengt Westermark, professor i tumörbiologi vid Uppsala universitet, är de här dottertumörerna, metastaserna, ett stort problem. Det är oftast dem man dör av och de är svåra för cancerläkarna att komma åt.

– Vi har ganska bra metoder att bota den lokala sjukdomen vid bröstcancer, men vi har betydligt sämre metoder att komma tillrätta med de dottertumörer som kan uppstå efter det att den första tumören har avlägsnats, säger Bengt Westermark.

Man har tidigare känt till att ett enzym, Src, kan kopplas till uppkomsten av cancer, och amerikanska forskare har nu sett att det här ämnet gör att dotterceller till en tidigare bröstcancertumör överlever i benmärgen.

Forskarna fann två saker: för det första att bröstcancertumörer som innehöll höga halter av Src oftare gav återfall i cancer i benmärgen.

Dessutom såg de att förekomsten av Src gjorde att dottercellerna i benmärgen inte reagerade på signaler som annars skulle gjort att de självdog.

Djurförsök har tidigare har visat att Src är kopplat till en ökad risk för cancer, men nu har man alltså visat att det även är inblandad i mänsklig cancer.

Eftersom det redan i dag finns medel som inaktiverar enzymet Src, så kallade Src-hämmare, så menar forskarna att det nu är möjligt att ta fram mediciner som kan förhindra att dottertumörer uppstår efter en bröstcancer.

Och professor Bengt Westermark tycker att forskningen om Src är viktig.

– Mycket arbete återstår än, men uppslaget är mycket intressant, och jag tycker att det är väl värt att satsa på att undersöka betydelsen av Src för uppkomsten av dottertumörer i bröstcancer, säger Bengt Westermark.

Anna Nordin
anna.nordin@sr.se