Fler överlever pulsåderbråck

Oavsett vilken operationsmetod som används vid det livshotande tillståndet med pulsåderbråck så har överlevnaden ökat. Det visar en svensk studie som sträcker sig över två decennier.

– Den här studien visar att trots den glidning som har skett mot operation av äldre och sjukare patienter, så är överlevnaden bättre, och det i sig är något förvånande, säger Kevin Mani, som är forskare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

I Sverige väntas antalet operationer öka, eftersom hälften av alla män över 65 år erbjuds undersökning för att upptäcka om stora kroppspulsådern har fått en utvidgning, ett bråck, som kan spricka, och som i sin tur är ett tillstånd som kan leda till döden.

80-åringar klarar operation
Nu har operationer av män över 80 år ökat. Av ungefär 1 000 så klarade sig drygt 800 ett år efter operationen på 2000-talet.

– Det som påverkar långtidsöverlevnaden mest och det faktum att patienterna överlever både ett och fem år efter operation, är egentligen förbättringen av vården av hjärt och kärlsjukdomarna, säger Kevin Mani.

Det handlar om att medicinerna har blivit effektivare. De flesta yngre erbjuds en öppen bukoperation, men hos äldre går man i stället in via ljumsken och lagar pulsådern med ett konstgjort kärl.

Hur säker är då respektive metod?

– Långtidsöverlevnaden är egentligen ganska lika oavsett  operationsmetod.

Även om man är över 80 år?

– Ja, även om man är över 80 år.

Det är flest män som drabbas av pulsåderbråck, men just nu pågår en ytterligare studie i Uppsala där kvinnor över 70 år screenas för att kartlägga behovet av eventuell undersökning också av äldre kvinnor. För när kvinnorna väl får ett pulsåderbråck är dödligheten ännu högre än hos män. 

Annika Östman
annika.ostman@sr.se

Referens:
Kevin Mani et al, "Improved long-term survival after abdominal aortic aneurysm repair" Circulation: Journal of the American Heart Association, July 2009.