Vetenskapsrådet slipper politisk styrning

Regeringen låter forskarsamhället behålla ett starkt inflytande över Vetenskapsrådet. Tidigare har regeringen haft planer på att avskaffa forskarnas rätt att bestämma vilka som ska få sitta i rådet. Men de planerna skrotas nu helt.

Forskningsminister Tobias Krantz säger på tisdagens DN Debatt att han inte vill medverka till att forskarsamhället känner sig styrt av politikerna.

Vetenskapsrådet är den största statliga finansiären av grundforskning på universitet och högskolor.

Rådet är också forskningspolitisk rådgivare till regeringen och har även ett övergripande ansvar för frågor om etiska krav på forskningen.