Skyddsnät effektiva mot självmord

De sociala skyddsnät som finns i Sverige och Finland verkar kunna hindra självmord i kristider. I många andra europeiska länder leder däremot ekonomisk kris och ökad arbetslöshet till en ökning av antalet självmord. Det visar en ny studie av dödstal och dödsorsaker i Europa, som publiceras i den medicinska tidskriften the Lancet.

Ekonomisk kris och ökad arbetslöshet har länge ansetts vara kopplat till en ökad risk för självmord. Tidigare har man sett att människor som blir av med sina jobb löper en större risk att ta sitt liv.

Brittiska forskare har nu tittat på hur förändringar i ekonomin har påverkat dödstalen och dödsorsakerna i 26 Europeiska länder under de senaste trettio åren.

I Sverige kunde forskarna inte se ett mönster mellan antalet arbetslösa och antalet självmord, men den sammanlagda bilden i de europeiska länderna var att en ökad arbetslöshet i samhället i sig kan leda till fler fall av självmord. Även antalet mord ökade i ekonomiska krisår, medan dödsfall i trafikolyckor minskade.

Mönstret skiljer sig alltså mellan olika länder. Koppingen var särskilt stark i till exempel Spanien medan ökad arbetslöshet och självmord inte alls följde varandra i Sverige och Finland. Forskarnas slutsats är att det beror på skillnader i det sociala skyddsnätet och vilka aktiva arbetsmarknadsdåtgärder som finns i de olika länderna.

Andreas Lundin forskar om psykisk ohälsa, psykosociala faktorer och arbetsliv vid Karolinska institutet. Enligt honom kan den ekonomiska stressen stå för en stor del av den hopplöshet som leder till att människor tar livet av sig och ett socialt skyddsnät kan minska individens sårbarhet.

– Om arbetslöshet är något som är en stress då skulle man kunna tänka sig att arbetslöshet i Sverige och Finland inte innebär samma sak för individer i form av stress, som den gör i andra länder, säger Andreas Lundin. 

Jon Torkelsson
jon.torkelsson@sr.se

Referens:
David Stuckler et al. The public health effect of economic crises and alternative policy responses in Europe: an empirical analysis, The Lancet, publicerat online 8 juli 2009.
DOI:10.1016/S0140-6736(09)61124-7

Lyssna även på en diskussion i om arbetsmarknadsåtgärder som räddar liv. Hör samtal med Danuta Wasserman, professor i psykiatri och självmordsprevention och Lena Benson-Dahlgren, psykolog företagshälsovården på Volvo Personvagnar: