Webben kan minska studenters drickande

Var tionde svensk student dricker farligt mycket alkohol, enligt en rapport från Folkhälsoinstitutet. Samtidigt publiceras idag en sammanställning av forskning om hur man bäst får studenter att dricka mindre.  Återkoppling över internet har i en ny studie visat sig fungera bra.

Det finns gott om forskning som visar att studenter ofta överskattar hur mycket andra studenter dricker. Så när en person tror att han dricker en normal mängd alkohol ligger han i själva verket över medel.

Enligt en rapport från Folkhälsoinstitutet dricker också var tionde student alkohol på ett sätt som är farligt för deras hälsa.

Ett sätt att minska alkoholkonsumtionen är därför att påverka studenters syn på sociala normer, och nu har det oberoende forskarnätverket Cochrane sammanställt en mängd vetenskapliga studier om hur man gör det på bästa sätt. Det som har visat sig vara effektivast är enskilda samtal och webbaserad återkoppling.

Läkaren och alkoholforskaren Henrietta Ståhlbrandt har doktorerat om studenters alkoholvanor och säger så här om sammanställningen:

– Det viktigast resultatet är att en Cochrane-översikt visar att det är effektivt att ha de här sociala interventionerna, och att det är visat att det är effektivt att använda internet i interventionssyfte.

Internet-metoden går till så att studenten fyller i en enkät på internet om sina alkoholvanor, och sen får man direkt se en jämförelse med hur mycket alkohol andra i samma ålder dricker. Flera vetenskapliga studier visar att såna webbenkäter får studenter att dricka mindre.

Även om de flesta studierna i sammanställningen är gjorda i USA, säger Henrietta Ståhlbrandt att resultaten också borde gälla i Sverige, för svenska och amerikanska studenter har liknande alkoholvanor.

På Linköpings universitet jobbar en forskargrupp med att utveckla sådana här enkäter, och i samarbete med Folkhälsoinstitutet testas metoden på studenter på fyra svenska universitet,  Växjö, Malmö, Blekinge tekniska universitetet och Luleå tekniska universitet. 

Fördelarna med en webbenkät är att det är billigt att nå många personer, och effekten på försökspersonerna blir bättre eftersom de får omedelbar återkoppling.

– Från försökspersonens perspektiv får du omedelbar återkoppling. Det är inte så att att du fyller i en enkät, och att sen svaret kommer tillbaka om ett par veckor, och att du har glömt bort vilka frågor det var du svarade på. Här är det direkt återkoppling, säger läkaren och alkoholforskaren Henrietta Ståhlbrandt, Lunds universitet.

Axel Naver
axel.naver@sr.se

Referens
Moreira MT, Smith LA, Foxcroft D. Social norms interventions to reduce alcohol misuse in University or College students, Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 3. Art. No.: CD006748, DOI: 10.1002/14651858. CD006748.pub2.