Riskbedömning kring hjärtdöd

Datoriserade metoder som fastställer risken för hjärtdöd inom en tioårs period kan överdriva risken för dödsfall. Det visar studier från både Sverige och Storbritannien.

Men i Storbritannien har forskare hittat en metod som när den testats under tolv år, på ett bättre sätt än de traditionella metoderna verkar fånga in de som lever riskfyllt.

Förutom de vanliga måtten som kön, ålder, rökning, högt blodtryck och höga blodfetter har man i det testet också tagit hänsyn till BMI-vikt, ärftliga risker, social isolering och behandling med blodtryckspreparat. Det skriver British Medical Journal.

De olika metoderna hade testats på drygt en miljon patienter i Storbritannien.

Referens:
G Collins "An independent external validation and evaluation of QRISK cardiovascular risk prediction: a prospective open cohort study", BMJ 2009;339:b2584, doi:10.1136/bmj.b2584