Ämne från Påskön förhindrar åldrande

För första gången har ett ämne visat sig kunna förlänga livet på ett däggdjur. Det är ämnet rapamycin, som bildas av bakterier som upptäckts på Påskön, som har visat sig kunna förlänga livet på möss. Upptäckten banar väg för ett medel som bromsar åldrandet, skriver amerikanska forskare i tidskriften Nature.

När forskare gav ämnet rapamycin till möss såg de en dramatisk effekt. Mössens livslängd ökade markant. Medellivslängden blev nio procent längre för hanarna och 13 procent längre för honorna. Uttryckt som den förväntade livslängden då behandlingen började, när mössen var 600 dagar gamla, ökade livslängden med 28 procent för hanarna och 38 procent för honorna.

De här effekten uppstod trots att mösssen var förhållandevis gamla när försöken börjades, runt 20 månader, vilket motsvarar ungefär en ålder på 60 år hos människor.

Rapamycin är ett läkemedel som redan idag används inom vården, bland annat för att förhindra att organ stöts bort vid transplantation.

Rapamycin verkar alltså också kunna kontrollera vissa processer kopplade till kroppens åldrande.

– Det intressanta i studien och det nya är att rapamycin förlänger livet i ett däggdjurssystem, i det här fallet har man tittat på mus. Man har tidigare sett att rapamycin kan förlänga livet på jästceller, i maskar och för flugor, men det här är första gången man har sett det i däggdjur, säger Thomas Nyström, professor i mikrobiologi vid Göteborgs universitet, som jobbar med åldrande på cellnivå.

Musexperimentet, som publiceras idag i Nature, är första gången ett enskilt ämne i sig har visat sig kunna förlänga livet på ett däggdjur. Människor är biologiskt väldigt lika möss, vilket väcker förhoppningar om ett piller mot åldrande och åldersrelaterade sjukdomar.

Författarna menar att eftersom rapamycin även har effekt när den ges till äldre djur så tror de att det i framtiden kan användas för att förebygga åldersrelaterade sjukdomar hos äldre människor.

Men forskarna varnar för att redan idag använda Rapamycin för att hålla sig ung, eftersom ämnet kan ha skadliga effekter. Det behövs därför mycket mer forskning om ämnet.

Anna Nordin
anna.nordin@sr.se

Referens:
David E. Harrison et al. Rapamycin fed late in life extends lifespan in genetically heterogeneous mice, Nature, publicerat online 9 juli 2009.
doi:10.1038/nature08221