Forskare vill ha mindre byråkrati

Under två dagar har närmare 350 forskare, företagare och politiker varit samlade i Lund för att diskutera den europeiska forskningens framtid. Mötet har varit en del av det svenska EU-ordförandeskapet och har tagit fram en deklaration "the Lund Declaration", som är tänkt att ligga till grund för EU:s ramprogram för forskning som ska börja gälla 2013.

I slutet av konferensen lämnades deklarationen över från forskarna till Sveriges forskningsminister Tobias Krantz.

– Jag känner nu efter de här dagarna i Lund att prioriteringarna hos forskarsamhället i Europa mycket väl ligger i linje med de prioriteringar som det svenska ordförande skapet gör, säger Tobias Krantz.

Det man vill framhäva i deklarationen är framförallt att forskarna önskar sig mindre byråkrati och mer fokus på stora utmaningar som klimathot, åldrande befolkning och pandemier. De samlade forskarna vill också se mer samarbete, både mellan medlemsstaterna och mellan EU och resten av världen.

I deklarationen skriver man att det är viktigt att den fria grundforskningen får utrymme, men forskningsminister Tobias Krantz anser att man även bör satsa på innovation.

– Det behövs både grundforskning som så småningom kan leda till tillämpad forskning, och som så småningom mynnar ut i innovationer. Vi behöver både och. Men vi måste bli bättre på att få ut mer innovationer och affärsidéer från de pengar vi satsar på forskning, säger Tobias Krantz.

Behöver vi satsa mer pengar på forskningen inom Europa?
– Ja, vi vill ju gärna se ett skifte i den Europeiska Unionens budget från jordbrukssubventioner till forskning, därför att vi måste få en mer modern budget i Europa. Vi måste få en budget som tillhör framtiden och inte dåtiden, säger Tobias Krantz.

David Rasmusson
david.rasmusson@sr.se