Svält troligen bakom fågeldöd i Blekinge

Mycket tyder på att de 800 fågelungar som dött på en ö i Blekinge led av näringsbrist och svält. Det meddelar Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. De första proverna visar att de flesta fågelungarna var undernärda.

En enda skrattmås har visat sig ha salmonella, men annars har SVA hittills inte hittat några tecken på infektioner såsom fågelinfluensa eller botulism. Inte heller har det rapporterats om ökad dödlighet på fågelkolonier i närheten.

SVA:s teori så här långt är att fågeldöden på ön i Blekinge kan bero på naturliga faktorer som födotillgång och kolonins storlek men man hoppas snart kunna ge en mer komplett bild. Även tidigare har många fåglar dött på samma ö i Blekinge, och då har även vuxna fåglar drabbats.