Mycket gamla supernovor upptäckta

Astronomer vid University of California Irvine har upptäckt två supernovor, som är de äldsta och mest avlägsna som hittills har registrerats. Den mest avlägsna supernova som tidigare hade upptäckts inträffade för sex miljarder år sedan, men de nu upptäckta inträffade för 11 miljarder år sedan, när universum var relativt ungt.

En supernova inträffar när en massiv stjärna dör och exploderar med ett mycket starkt sken. Vanligtvis upptäcker astronomer en supernova genom att regelbundet ta fotografier av en del av stjärnhimlen, och jämföra med tidigare fotografier. En supernova framträder då som ett ljusstarkare område.

För att upptäcka de rekordgamla supernovorna använde forskarna istället en stor mängd fotografier, tagna under ett helt år. De jämfördes sedan med bilder från tidigare år. Den här större mängden fotografier gör det möjligt att mäta även mycket små ljusskillnader, som de som avges vid en mycket avlägsen supernova.

Referens:
Jeff Cooke et al. Type IIn supernovae at redshift z≈2 from archival data, Nature, vol 460, 9 juli 2009.
doi:10.1038/nature08082