Mindre mat förlänger apors liv

Att helt enkelt äta mindre kan vara nyckeln till ett längre och friskare liv. Apor som får nöja sig med något mindre matportioner varje dag lever längre än andra apor och slipper många åldersrelaterade sjukdomar. Det visar en studie som publiceras idag i tidskriften Science.

Att äta ungefär trettio procent mindre föda än vanligt har visat sig kunna förlänga livet på allt från bananflugor till möss. Nu visar alltså en studie att ett begränsat men balanserat kaloriintag även förlänger livet på apor, som ju biologiskt är väldigt lika människor.

I studien ingick en grupp resusapor som fick äta så mycket mat de ville, och en annan grupp som fick ungefär 30 procent mindre mat, vilket är ungefär så som de skulle äta i det vilda.

De här aporna har nu studerats i tjugo år och resultaten som publiceras är dramatiska.

Bland de apor som fått fri tillgång till mat har hälften redan dött och många andra har drabbats av exempelvis diabetes och hjärt-kärlsjukdomar

I gruppen som fått mindre att äta, lever fortfarande åttio procent av aporna, ingen av dem har diabetes, och bara hälften så många har hjärt-kärlproblem.

– Studien är intressant för at man har följt de här aporna i tjugo år, och sen att det är just apor, som ju ligger oss människor väldigt nära. Sen, resultatsmässigt, så är det väldigt intressant att de har fått väldigt påtagliga effekter, säger Helgi Schiöth som är professor i farmakologi vid Uppsala universitet och jobbar med central reglering av födointaget.

De djur som hade det lägre kaloriintaget ser yngre ut, har mindre kroppsfett och mer muskelmassa, och förutom att de inte drabbas av vanliga åldersrelaterade sjukdomar i samma utsträckning, så har deras hjärnaktivitet inte minskat lika mycket.

– Den reducering som sker av hjärnan med hög ålder, den är inte lika stor hos de här djuren som har ätit mindre, säger Helgi Schiöth.

Finns det anledning att rekommendera sådan här kost även till människor?

– Ja det finns stor anledning att rekommendera att inte äta så mycket du kan, det vill säga att du äter ungefär trettio procent mindre än vad du kan äta. Äter du för mycket så förkortar du ditt liv, säger Helgi Schiöth.

Anna Nordin
 anna.nordin@sr.se

Referens:
R.J. Colman et al. Caloric Restriction Delays Disease Onset and Mortality in Rhesus Monkeys. 16 March 2009; accepted 1 June 2009. DOI: 10.1126/science.1173635