Olika tolkning av forskningsresultat

I USA tolkar forskare och allmänhet forskningsresultat olika. Det visar en enkätundersökning till över 4 000 forskare och allmänhet, gjord av det ansedda institutet Pew Research Center.

Skillnaderna finns framför allt när det handlar om evolution och klimat. Evolutionsteorin accepteras av nio av tio forskare, men bara av en tredjedel av allmänheten.

När det handlar om att jorden kommer att bli varmare på grund av mänsklig aktivitet håller mindre än hälften av den tillfrågade allmänheten i USA med om det, medan 84 procent av de amerikanska forskarna stödjer den tesen.

Av de tillfrågade var drygt 2 500 forskare, alla medlemmar i den amerikanska vetenskapsföreningen AAAS, the American Association for the Advancement of Science.  Av allmänheten hade 2000 personer valts. Båda grupperna hade valts slumpvis.