Rening av barlastvatten kan hjälpa haven

De senaste åren har det kommit flera nya tekniker för att rena fartygs barlastvatten från organismer, som annars kan orsaka skada i nya ekosystem.

I början av nittiotalet sögs en grupp kammaneter oförhappandes in i tanken med barlastvatten på ett fartyg utanför USA:s kust. Efter att ha seglat över halva jorden släpptes kammaneterna ut med barlastvattnet i Svarta havet, där de saknade naturliga fiender och snabbt tog över hela ekosystemet och slog ut andra arter.

Problemet med såna här invasiva främmande arter finns över hela världen. FN:s sjöfartsorgan IMO skrev därför för fem år sedan en konvention om hantering av barlastvatten för att angripa problemet.

Först fanns ett motstånd från rederierna, eftersom tekniken för att behandla barlastvattnet inte fanns tillgänglig. Det är idag bara ett fåtal länder som har ratificierat konventionen. Men de senaste tre åren har flera tekniker för att rena barlastvatten godkänts av IMO. Det handlar om olika sätt att döda alla organismer inuti fartygens vattentankar, till exempel med UV-ljus eller med kemikalier.

Ny tillgänglig teknik väcker hopp om att fler länder ska ansluta sig till konventionen.

– Idag finns det redan ett tjugotal accepterade reningsmetoder, så nu finns inte den ursäkten längre. Alla typer av skepp kan hitta ett reningssystem som passar, säger Mattias Rust som är marinbiolog och arbetar med sjöfartsfrågor på Världsnaturfonden.

FN:s sjöfartsorgan IMO möts den här veckan i London för att diskutera miljöfrågor. Högst upp på agendan ligger att inför FN:s klimatmöte i Köpenhamn i december ta fram riktlinjer för hur sjöfarten ska minska sina utsläpp av växthusgaser.

I frågan om barlastvatten är förhandlingarna redan klara sedan ett par år, och det handlar bara om att få länder att skriva under barlastvatten-konventionen.

Förra veckan meddelade Sveriges regering att man planerar att ansluta sig till konventionen, men det som är verkligt avgörande för att den ska träda i kraft är att ett land som Panama ratificierar den. Mer än en femtedel av världens handelstonnage seglar nämligen under Panama-flagg.

För att konventionen ska träda i kraft krävs ratificering av minst 30 stater som står för 35 procent av världshandelsflottan. Hittills har 18 länder som står för 15 procent av världshandelsflottan skrivit på.

Axel Naver
axel.naver@sr.se