Feldosering vanligast hos små barn

Små barn som behandlas med hjärtmediciner får oftare fel dos än äldre barn, enligt en studie i tidskriften Pediatrics. Antalet feldoseringar var störst för barn under ett års ålder, och beror enligt forskarna ofta på felräkningar av doser, och feltolkningar av information om de åldrar som läkemedel är godkända för.

Amerikanska forskare har studerat 812 anmälda felbehandlingar hos barn som fick hjärtmediciner.

De allra flesta feldoseringarna drabbade aldrig patienterna, eftersom de upptäcktes i tid. I fyra procent av fallen hade patienterna tagit skada, men ingen hade dött av felbehandlingen.

Författarna till studien skriver att fler fel skulle kunna hindras om fler beräkningar och beställningar av mediciner gjordes med hjälp av datorprogram.

Referens:
Alexander, D. C. et al. Cardiovascular Medication Errors in Children. Pediatrics, 2009 124: 324-332
DOI: 10.1542/10.1542/peds.2008-2073