Katter vet hur de ska jama för att få mat

När huskatter är hungriga kan de låta på ett särskilt sätt som gör att matte eller husse känner sig tvungna att fylla matskålen, ungefär som en förälder är känslig för ljudet från sin baby. Det visar forskning i England.

En forskargrupp vid universitetet i Sussex i England har visat att en katt som vill ha mat kan baka in ett slags uppfordrande jamande i sitt spinnande.

– Jag undrade varför jag tyckte att det var så svårt att ignorera och varför det var så förargligt, säger Karen McComb, som forskar om djurs vokala kommunikation och som iakttog beteendet hos sin egen katt.

McComb och hennes kollegor lät spela in hur tio katter låter när de vill ha mat, och hur de låter när de är mätta och nöjda.

När 50 försökspersoner sedan fick höra den bedjande, pockande varianten, upplevdes det som uppfordrande och obehagligt. Effekten blev starkare ju kraftigare den jamande delen av lätet var, och det gällde även för dem som aldrig hade haft någon katt själva.

Det vanliga spinnande lätet däremot väckte inte alls samma reaktioner, och inte heller när forskarna filtrerade bort det enträgna jamandet så att bara spinnandet blev kvar.

McComb tror att förklaringen ligger i att människan är allmänt känslig för undermedvetna signaler som har att göra med att mata ungar, även andra däggdjurs ungar.

– Det är intressant att den röstliknande delen i det spinnande lätet ligger i samma frekvensområde som spädbarnsskrik.

Hon menar att beteendet är avsiktligt:

– Huskatter lär sig att göra detta. De vet att det fungerar och de gör det medvetet.

Magnus Hagström
magnus.hagstrom@sr.se

Referens:
McComb, K., Charlton, B. et al: The cry embedded within the purr, Current Biology 19, nr 13, R507-R508, 2009.