Äldsta parningsorganet upptäckt

Forskare har i ett fossil hittat världens äldsta penis, eller åtminstone det som var motsvarigheten hos de urtida pansarhajarna, placodermi. Det här kompletterar bilden av att födsel av levande ungar har funnits i drygt 400 miljoner år.

Tidigare i år presenterades ett fynd av ett nästan 400 miljoner år gammalt fossil från Australien. Det var en pansarhaj med embryon i magen, vilket är det tidigaste kända exemplet på ett djur som parar sig och föder levande ungar. Men hur parningen gick till kunde forskarna inte förklara, inte förrän Per Ahlberg besökte forskargruppen. Han är professor i evolutionär organismbiologi vid Uppsala universitetoch tittade noggrannare på de fossil som fanns.

– Jag satt och tittade på ett av exemplaren de hade, och så sa jag "men Kate, vad är det där för grej" och hon sa "det är väl ena halvan av bäckenet". Men då sa jag "nej men titta det ligger ju bredvid den andra halvan, de ser ju inte likadana ut. Vi tog en närmare till och det visade sig att vi hade en perfekt bevarad könsrulle som australiensarna helt enkelt hade missat.

I och med det här fyndet kan man förklara hela parningens förlopp. Och det hjälper till att förklara hur olika ryggradsdjur är släkt med varandra. En fråga som har varit på tapeten i årtionden är hur nära de utdöda placodermerna (pansarhajarna) är släkt med de nu levande hajarna. Det beror på vilken del av pansarhajarna man tittar på, vissa aspekter är väldigt lika hajarna och andra aspekter är inte lika hajarna.

– Det här fyndet visar i alla fall att deras fortplantningsmetod var samma som hajarnas i ganska precis detalj. Det tyder på nära släktskap mellan grupperna. Det är inte en fråga vi kan avgöra än, men det här blir en viktig datapunkt i den analysen, säger Per Ahlberg.

Det nu upptäckta parningsorganet hos pansarfisken liknar alltså motsvarande parningsorgan fungerar hos dagens hajar:

– Hanarna har en modifierad bit på bukfenorna, alltså de fenor som sitter vid analöppningen om motsvarar våra ben. De här modifikationerna kallas könsrullar. De har alltså en på var sida, och en stoppas in i honans analöppning när hajarna parar sig, säger Per Ahlberg.

Axel Naver
axel.naver@sr.se

Referens:
Per Ahlberg, Kate Trinajstic, Zerina Johanson & John Long. Pelvic claspers confirm chondrichthyan-like internal fertilization in arthrodires, Nature, publicerad online 13 juli 2009.
DOI: 10.1038/nature08176