Vaccinproduktion i full gång

Framställningen av vaccinet mot den så kallade svininfluensan pågår just nu och läkemedelsföretaget som ska leverera vaccin till Sverige säger att de har de aktiva delarna i vaccinet färdiga. De väntar nu bara på forskningsresultat från WHO-laboratorier som ska ligga till grund för själva doseringen.

I går kom resultat av en simulering av smittspridningen av den så kallade svininfluensan i Sverige. En avgörande faktor för hur mycket och hur fort spridningen kommer att ske är hur snabbt som vaccineringen kan sätta igång och som det ser ut nu kan vaccinet finnas klart i september.

– All vår produktion har nu övergått från säsongsinfluensa till pandemivaccin och om allt går väl så kan vi börja leverera i början el mitten på september, säger Hillar Kangro, medicinsk rådgivare på Glaxo Smith Klein och ansvarig för vacciner och pandemiberedskapen.

I dag kl 10 informerar Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap vilka strategier Sverige väljer för att hantera effekterna av influensan och hur planeringen av vaccineringen ser ut.

Lars Broström
lars.brostrom@sr.se