Hormoner riskabla redan efter kort tid

Kvinnor som tar östrogen och andra hormoner mot klimakteriebesvär löper större risk att få äggstockscancer redan efter ett par års behandling. Det visar en stor dansk studie. Tidigare har man trott att risken ökar först efter fem år.

– Det betyder att man inte ska tro att man är utom fara bara för att man äter hormoner under en kort tid, säger forskaren Lina Steinrud Mörch på Rigshospitalet i Köpenhamn.

Tidigare har man inte kunnat visa på någon ökad risk för äggstockscancer för den som bara tar hormoner under en kortare tid än fem år.

Men det kan man alltså nu i den här studien som har följt mer än 900 000 danska kvinnor under en tioårsperiod.

Även en kortare behandling medför en ökad risk. Däremot ser forskarna också att för kvinnor som slutar med sin hormonbehandling så tar det bara två år innan de åter är nere på samma risknivå som de som aldrig tagit hormoner.

Danskarna har vidare undersökt om vissa hormonpreparat skulle vara farligare än andra men inte hittat några nämnvärda skillnader.

– Det finns inte någon hormontyp som man kan föredra framför andra när man tänker på risken för äggstockscancer, säger Steinrud Mörch.

För kvinnor som tar hormoner är bröstcancer annars en större risk än äggstockscancer. Däremot är äggstockscancern värd att tas på allvar eftersom dödligheten är såpass hög.

För övrigt bekräftar studien tidigare rön: hormonbehandling ökar risken för äggstockscancer. Risken kan beskrivas så att om en kvinna äter hormoner under ett år, så är risken att hon drabbas av äggstockscancer ungefär 5 på 10 000. Om hon inte hade ätit hormoner så hade risken ändå varit 4 på 10 000 på ett år.)

Magnus Hagström
magnus.hagstrom@sr.se

Referens:
Steinrud Mörch, L. et al (2009). Hormone therapy and ovarian cancer. JAMA 2009;302(3):298-305