Sex "marsresenärer" tillbaka till jorden

I går kom de sex besättningsmän ut som deltagit i en simulerad resa till mars. De har varit isolerade i 105 dagar i en rymdkapsel, som ska likna den typ som är tänkt att färdas till mars. Experimentet, som genomfördes i Moskva, är en gemensam angelägenhet för den europeiska och ryska rymdstyrelsen.

De sex "marsresenärerna" möttes av applåder när dörren till deras kapsel öppnades efter drygt tre månader och befälhavaren Sergej Rjazanskij kunde formellt rapportera att besättningen framgångsrikt utfört sitt uppdrag. Besättningen bestod av fyra ryssar, en fransman och en tysk.

Det kan verka lite som Big Brother över det hela men syftet är mycket seriöst, att undersöka hur en grupp människor klarar av att arbeta under långvarig isolering och därför har de hela tiden stått under observation av t ex psykologer.

I största möjliga utsträckning har man haft ett arbetsprogram som motsvarar vad en Mars-resa skulle innebära och det har också lagts in tillbud av olika slag.

Men problemen med tyngdlöshet har man naturligtvis inte kunnat studera, Ryssland har dock stor erfarenhet av den saken genom sina mycket långa rymdfärder.

Besättningen sa att en svår sak var frånvaron av dagsljus, en annan att tidsuppfattningen rubbades.

Redan nästa år planerar man ett än mer realistiskt experiment där besättningen ska låsas in i 520 dagar, vilket är vad man räknar med att en verklig Mars-resa skulle ta.

De sex besättningsmedlemmarna ska nu genomgå en två veckors avvänjningskur då de ska anpassas till normala jordvillkor.

Sten Sjöström
sten.sjostrom@sr.se