Hopp om nya botemedel mot snäckfeber

Forskare har kartlagt arvsmassan hos två av parasiterna som orsakar sjukdomen snäckfeber. Kartläggningen av parasiternas gener öppnar för möjligheten att hitta nya behandlingar. Världen över är snäckfeber ett enormt problem.

– Det här är en av de stora tropiska parasitsjukdomarna. Den drabbar mellan 200 och 300 miljoner människor globalt, och man har beräknat att någonstans mellan 250 000 och 500 000 människor dör av det varje år, så det är ett jättestort problem, säger Per Venge, professor i klinisk kemi vid Uppsala universitet.

Snäckfeber, eller bilharzia, orsakas av en sorts plattmaskar som kallas schistosomer. De har en komplicerad livscykel.

Parasitens första livsstadium sker inuti en sorts vattenlevande snäckor. När människor till exempel badar i vattnet kan parasitens larver ta sig genom huden och in i blodomloppet.

Väl inne i människan kan parasiten orsaka blodbrist, kroniska diarréer, inre blödningar och skador på inre organ. I värsta fall kan sjukdomen leda till döden.

I dag finns bara ett enda läkemedel mot snäckfeber, praziquantel, men det finns en ständig risk att parasiterna utvecklar motståndskraft mot det. När man nu har kartlagt arvsmassan hos två av schistosomerna, så öppnas möjligheten att hitta nya läkemedel.

– När man kartlägger genomet får man en helt annan ingång till att hitta effektiva alternativ till praziquantel. Det är den stora vinsten med att kartlägga genomet, säger Per Venge.

Jon Torkelsson
jon.torkelsson@sr.se

Referenser:
Matthew Berriman, Brian J. Haas et al. The genome of the blood fluke Schistosoma mansoni. Nature 460, 352-358 (16 July 2009) doi:10.1038/nature08160

The Schistosoma japonicum Genome Sequencing and Functional Analysis Consortium. The Schistosoma japonicum genome reveals features of host–parasite interplay. Nature 460, 345-351 (16 July 2009) | doi:10.1038/nature08140