Mår inte dåligt av vetskap om anlag

Den som har starka anlag för att få Alzheimers sjukdom får sällan några psykiska men av att få veta det, åtminstone inte inom ett år. Amerikanska forskare har testat personer i en högriskgrupp.

Om man har en förälder som har Alzheimer, och samtidigt själv bär på en viss gen, så är risken att själv få sjukdomen mer än 50 procent.

De som i studien fick veta att de bar på det starka anlaget blev först något mer nedstämda än de som inte fick veta ifall de hade anlaget eller inte.

Men efter ett år var det inte längre någon skillnad i psykisk status mellan de båda grupperna.

Nu vill forskarna se hur ett besked om anlag för Alzheimer påverkar psyket på längre sikt.

Det kan man läsa i New England Journal of Medicine.

Referens:
Green, R.C. et al (2009): Disclosure of APOE Genotype for Risk of Alzheimer's Disease. The New England Journal of Medicine, 361:245-254.