Kräftbeståndet kartläggs i sjöar

Kräftbeståndet ska kartläggas i ett antal svenska sjöar, däribland Vättern och Hjälmaren. Forskarna ska undersöka hur fångsten fördelar sig storleksmässigt, kräftornas könsmognad, om de har skador eller drabbats av kräftpest.

Man ska också se hur storleken på kräftorna och tätheten på kräftbestånden förändras medan studien fortgår.

Forskarna ska följa med yrkesfiskare men också bedriva eget provfiske.

Undersökningen börjar i sommar och ska pågå i sex år.

Målet är att kunna göra bättre prognoser för hur framtida fångst kan bli och kunna ge råd för ett långsiktigt hållbart fiske efter kräftor, berättar Lennart Edsman på Fiskeriverket för Sveriges Radio Östergötland.

Utöver Vättern och Hjälmaren ingår även mindre sjöar i Östergötland, Sörmland, Kronoberg, Uppsala och Jönköpings län.