Nordpolen fick is innan sydpolen

Ett internationellt forskarlag vid Tromsö universitet har hittat bevis på att havsisen vid nordpolen började bildas 10 miljoner år innan isen på sydpolen frös till.

Ombord på en isbrytare mitt i Arktis istäcke har forskarna vid Tromsö universitet letat efter spår av fossila växtplankton, närmare bestämt en särskild sorts växtplankton som bara finns där det finns havsis. De fossila lämningarna har de tagit upp ur borrkärnor från havsbotten där nere under isen på arktis.

Jan Backman, professor i geologi vid Stockholms universitet, har själv varit ute på liknande expeditioner.

– Man kan borra ner i sedimenten från fartyget. De här sedimenten är tagna från 1200 till 1300 meters vattendjup. Där nere borrar man sedan ner i sedimenten och då kan man borra drygt 400 meter ner i sedimentet, säger Jan Backman.

Sediment är de avlagringar som bildas av det som sjunker ner på botten, och eftersom detta sker kontinuerligt så blir varje borrkärna en slags tidslinje med olika avlagringar där de längst ner är de som är allra äldst.

De här havsislevande växtplanktonen som de Tromsöbaserade forskarna nu har hittat låg i ett sedimentlager som är 45 miljoner år gammalt.

– Det här är ytterligare ett bevis i kedjan av bevis om klimatutvecklingen i det här området. Det här är ett ovedersägligt bevis på att det fanns havsis mitt ute i arktiska oceanen så här långt tillbaks i tiden. Varje sådant här bevis gör att bilden om klimatutvecklingen klarnar, säger Jan Backman.

Lars Broström
lars.brostrom@sr.se

Referens:
Catherine E. Stickley et al. Evidence for middle Eocene Arctic sea ice from diatoms and ice-rafted debris, Nature vol 460, 376-379, 16 juli 2009)
doi:10.1038/nature08163