Neandertalarna i Europa var få

Neandertalarna, som var nära släkt med människor, och levde samtidigt med människor fram till för 30 000 år sedan, var mycket färre i antal än vad vi tidigare har trott. Vissa perioder kan det ha funnits så få som 7 000 neandertalare. Det här visar kartläggningar av DNA från neandertalare, som har gjorts med en ny metod.

– Neandertalare verkar alltså ha varit få i antal eller gått igenom flaskhalsar i sin historia där de har varit väldigt få och sedan expanderat igen, kanske i samband med de istider de genomlevt, säger Svante Pääbo, professor i molekylär genetik vid Max-Planck-institutet i Tyskland och en av forskarna som har gjort studien.

Med den nya metoden har forskarna kunnat återskapa hur mitokondrie-DNA:t, en del av DNA som bara ärvs från mamman, såg ut hos fem neandertalare som levde för mellan 40 000 och 70 000 år sedan.

Resultaten visar att att den genetiska variationen hos neandertalarna, tvärs över den europeiska kontinenten, från Spanien till Ryssland, var liten, långt mindre än hos människor. Neandertalarna var med andra ord väldigt lika varandra genetiskt.

Det tyder på att neandertalarna under flera tidpunkter har trängts undan och blivit väldigt få. Under perioder kan det ha funnits så få som 7 000 individer.

Den moderna människan kan ha gjort att neandertalarna har trängts undan men det är inte säkert.

– Förmodligen har neandertalarna varit få i antalet under en väldigt stor del av sin historia, som ju går över ungefär fyra hundra tusen år. Under större delen av den tiden fanns det ju inga moderna människor, det var bara precis på slutet som moderna människor dök upp, säger Svante Pääbo.

Den här analysen av neandertalarna kunnat göras tack vare en ny teknik, som gör att man kan analysera DNA även i väldigt dåligt bevarade benfragment.

– Den tillåter att man fiskar ut, så att säga, de små, små spår av neandertal-DNA som finns i ben där ofta 99,999 procent av DNA:t kommer från bakterier och svampar som växt i benet. Så det öppnar möjligheter att studera specifika DNA-sekvenser som vi vill studera från många, många fler neandertalben än vad vi kunde innan, säger professor Svante Pääbo.

Anna Nordin
anna.nordin@sr.se

Referens:
Briggs, A.W. et al.(2009) Targeted Retrieval and Analysis of Five Neandertal mtDNA Genomes, Science, 17 July, vol 325, 318-322
DOI:10.1126/science.1174462