Gen förklarar taxars kortbenthet

En grupp amerikanska forskare har upptäckt varför taxar, pekineser och bassethundar har så korta ben. Forskarna analyserade DNA:t hos 835 hundar, varav 95 var av kortbenta raser, och de upptäckte att alla kortbenta hundar hade samma variant av en särskild gen.

Genen ökar tillverkningen av ett protein som forskarna tror gör att vissa delar av hundarnas fosterutveckling sker vid fel tidpunkter. Analysen visar att den här genen tillkom kort efter att människor först lyckats tämja hundar.

Enligt forskargruppen kan den nyupptäckta genen även öka kunskapen om hur dvärgväxt uppstår hos människor. 

Referens:
H.G. Parker et al. An Expressed Fgf4 Retrogene Is Associated with Breed-Defining Chondrodysplasia in Domestic Dogs, ScienceExpress, 16 juli 2009.
doi: 10.1126/science.1173275