60 år sen flykten över Öresund

I natt för 60 år sen skulle Danmarks judar skickas rakt in i Förintelsen. Men en dramatisk räddningsaktion gjorde att nästan alla lyckades ta sig till Sverige.
Tysk polis och danska nazister hade uppbådats för att göra razzior i judiska hem i det ockuperade Danmark. Men nästan ingen av dem som skulle arresteras var hemma. De allra flesta av Danmarks judar hade nåtts av varningar ett par dagar före det stora tillslaget, och de hade gömts undan av danska vänner och grannar. Nära 8000 judar blev båtflyktingar och tog sig lyckligt över Öresund. Den dramatiska räddningsaktionen uppmärksammas i Vetenskapsradions program Vetandets värld i dag.