Mjölkbranschen vill klona kor

I USA klonas redan mjölkkor, och även i Sverige hoppas många på tekniken. Branschorganisationen Svensk Mjölk ser positivt på kloning, framkom vid en konferens i Stockholm i går. Men det finns juridiska och etiska hinder.
I mjölkbranschen anses kloning kunna bli en viktig teknik. I USA till exempel har kopior av genetiskt förstärkta kor visat sig ha ett stort kommersiellt värde. Och inom den medicinska forskningen skulle genetiskt identiska kloner av möss och råttor vara ypperliga försöksdjur. Sådan reproduktiv kloning - då man från en enstaka cellkärna från en kroppscell skapar en helt ny individ - är inte tillåten i Sverige i dag. Och det finns fortfarande många problem med tekniken. - Kalvar blir större än normalt och föds med missbildningar, säger Hans Gustafsson på Svensk Mjölk. Folklig opinion Ett annat möjligt hinder för kloning i Sverige att man förväntar sig en folklig opinion mot tekniken. Men Nils Uddenberg, ansvarig för etikfrågor i Gentekniknämnden, tror ändå att kloningstekniken kommer att accepteras - men det krävs att man från forskarhåll ger allmänheten en klar insyn i vilka mål man har med kloningen.