Veckomagasin 2003-10-04

Att krocka med flit - heltidssyssla för labbet på Hisingen. Alldeles nya bilar...och varför slocknade ljuset i USA, Italien och Sverige - hur kan sånt hända? Lyssna också på redaktionens till intet förpliktande nobelprisspekulationer!
Volvos stora bilskrot På Volvos anläggning på Hisingen i Göteborg finns ett krocklabb där man testar inte bara bilarna utan också säkerhetsbältena. 400 krockar om året i sprillans nya bilar - och 16 datorkrocksimuleringar om dagen. Och det nästan omöjliga - ett säkerhetsbälte för gravida! Intervjuade är Laura Thackray och Thomas Broberg Nyhetssvep -Bakterier som blir motståndskraftiga mot antibiotika blir ett allt större problem, och snart har vi kanske inga medel att ta till för att få bukt med alla infektioner. Då behövs det nya antibiotikasorter. Men många läkemedelsföretag har helt slutat forska på såna eftersom det inte är lönsamt. Myndigheter världen över måste nu göra det ekonomiskt intressant för företagen att forska på antibiotika igen - förändrade patenttider eller minskade krav på de kliniska prövningarna utan avkall på säkerheten är några förslag. -Strålning från 3G-master påverkar människor, visar en ny holländsk studie, den enda som hittills gjorts. Studien visade på effekter som yrsel och huvudvärk men man såg inga bestående hälsoeffekter. Kjell Hansson Mild på Arbetslivsinstitutet säger att det inte finns några pengar att forska för, men forskningfinansiärer som Vinnova och Strategiska stiftelsen säger de att det finns pengar men att forskarna verkar ointresserade av att söka dem. - Gentekniknämnden förutspår att vi nog kommer att få klonade mjölkkor i Sverige i framtiden. Förutsättningarna är att det kan bli fullständig insyn i forskarnas mål med kloningen, och att man med det kan komma ifrån väntade negativa opinionsyttringar. Oj det blev alldeles svart Avregleringen av elmarknaden har öppnat för helt nya aktörer, och ställt helt nya krav både på konsumenterna och leverantörerna. Varför skedde de tre el-avbrotten i USA, Italien och Sverige? Vem tar ansvar för underhåll och information? Är det acceptabelt att en samhällelig grundbult konkurrensutsätts? Ett samtal med tekn dr Lina Bertling, KTH Stockholm och professor Jane Summerton Tema teknik och social förändring Linköping. Lyssnarfrågan Varför avdunstar vatten om det kräver energi? Professor Leif Karlsson, experimentell fysiker i Uppsala förklarar för oss och Michael Hansen i Göteborg. Pris för småsaker Helene Andersson, tekn dr och forskare i mikrosystemteknik har fått innovationspris från MIT, Massachusetts Inst of Technology. Sabina Fabrizi porträtterar. Nobeltänk UPA De svirrande tankarna hamnade på mycket genetik vad gällde medicin - knockoutmöss, och P53-genen, eller kanske kloning, eller stamceller. RNA-interferens är jättespännande, men det är för tidigt.Och varför inte magsårsbakterien Helicobacter pylori - omvälvande, det också. Fysik är svårt, materialforskning var det länge sedan, eller kolnanorör, ett material som växer i betydelse. Ett nytt område är spintronik, en utveckling ur elektronik som tar hjälp av elektronernas spinn, rörelseriktning, runt atomkärnan. Det kan nog bli ett pris - sedan. Samma gäller strängteorien som fortfarande bara är en teori. Och hur blir det med det jättestora magnetiska resistensen? Kemi har ett svårt läge mellan biologi och fysik - det kan handla om ytkemi, då kan man få med både katalysatorer och självorganiserande material. DNA-sekvenseringen kan också få plats i kemilådan Vinnande vetande Förra veckans rätta svar: Jonmotorn, den som driver SMART-1. Så svarade Claes-Göran Stancke i Uddevalla. Ny fråga: vilket prefix följer i raden: milli - mikro - nano - och pico?