Kris inom psykiatriforskningen

Det är inte bara bristande resurser och allt för få vårdplatser som är problemet inom psykiatrin. Också forskningen inom det här området befinner sig i en kris. Det varnar man för både på vetenskapsrådet och på flera forskningsinstitutioner ute i landet.
- Det är ju det här vi sett konsekvenserna av den senaste tiden, säger Jan Nilsson, chef för medicinska fakulteten vid Lunds universitet - en av de institutioner som uppmärksammat det växande problemet inom psykiatriforskningen. Det är de många våldsdåd som uppmärksammats stort i media det senaste halvåret som han syftar till, och som han och många med honom anser är en direkt följd av att svensk psykiatriforskning varit kraftigt eftersatt de senaste åren. - Till skillnad från för några år sen så lever ju många psykiskt ute i samhället idag, konstaterar Jan Nilsson, som menar att det forskats alldeles för lite kring hur man ska anpassa psykiatrivården till den här förändringen. Brist på pengar bara ett av problemen På Vetenskapsrådet, som är det organ som distribuerar majoriteten av de statliga anslagen till medicinsk forskning, konstaterar man att det delvis handlar om pengar. - Anslagen till den här typen av forskning har ju inte ökat på många år, och det är klart att det påverkar forskningen, säger Harriet Wallberg Henriksson - vetenskapsrådets huvudsekreterare för medicin. Enligt henne kan mera pengar vara på gång till nästa budgetperiod, men precis som Jan Nilsson tror hon inte att det är hela lösningen - utan att problemet också handlar om bristande samarbete. - Vi måste få till ett bärttre samarbete med de medicinska fakulteterna och ta fram en handlingsplan så att vi snabbt kan hitta ett sätt att vända den här negativa trenden för psykiatrivården, säger hon. Och Jan Nilson håller med. - Både sjukvården, universiteten och kommunerna måste vara med och samarbeta bättre, säger han. Och det krävs nog att vi satsar på en typ av forskning som ligger nära de verkliga förhållanden, så att vi snabbt kan omsätta ny kunskap i en bättre vård.