Nobelprisupptäckt kan hjälpa för tidigt födda

Årets nobelpris i kemi handlar om hur salt och vatten kan ta sig in och ut ur celler. Ny forskning i Uppsala visar att den här upptäckten kan bli viktig för att hjälpa för tidigt födda barn.
För tidigt födda förlorar mycket vatten genom huden och enligt den färska doktorsavhandlingen kan en orsak vara att de barnen har fler vattenkanaler i huden än andra spädbarn. - Vattenkanalerna finns i mycket större utsträckning i den omogna huden än i den mogna huden, säger Gunnar Sedin, professor i neonatalmedicin vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Intressant samband Det finns ett samband mellan de uppmätta mängderna vatten som transporteras genom huden, hudens fuktighet och vattenkanalerna i huden. Det tycker forskarna är ett intressant samband. - De för tidigt födda barnen förlorar tillräckligt mycket vätska så att de får en saltkoncentration i blodet som inte är önskvärd. Det blir en obalans i vatten- och salthalten, säger Gunnar Sedin. Vidare kunskap om vattenkanaler kan leda fram till en lösning. Det pågår flera studier där man försöker ta reda på mer om vattenkanalerna och hur man eventuellt kan hämma dem. Men det är fortfarande långt till en klinisk användning.