Hudspray mot brännskador

Svåra brännskador är ofta komplicerade att få att läka, och det tar väldigt lång tid. Men nu kommer en ny teknik som både kan förbättra och förkorta läkningen.
-Istället för att odla stora ytor av transplantat så odlar vi mindre mängder hud, och så spraymålar vi ut det på sårytan, så att huden bildas på plats, säger professor Gunnar Kratz vid Universitetssjukhuset i Linköping. Gunnar Kratz ligger bakom forskningsprojektet med hudsprayen, som nu kan förändra behandligen av brännskador. Varje liten cell får direkt i såret växa samman med omkringliggande hudceller, och så småningom bilda ett täckande skikt. Framför allt är det svårt brännskadade som behandlas med metoden. När skadorna är mycket stora finns inte tillräckligt med hud att ta för att transplantera direkt. Genom att odla en mindre mängd hudceller vinner man mycket tid, och läkningen går också snabbare. Dessutom är hudsprayen lättare att applicera än större transplantat, och det kan göra att även andra typer av sår än brännskador kan komma att behandlas med den. -Vi jobbar mycket med att använda behandlingen för till exempel kroniska bensår, säger Gunnar Kratz. Då skulle hudceller kunna sprutas direkt på såret till exempel på en vårdcentral, och på så sätt kan patienten slippa bli inlagd på sjukhus. Om några år tror Gunnar Kratz att det här ska vara möjligt.