Social kränkning gör lika ont som fysisk smärta

Att bli trampad på tårna, gör lika ont oavsett om det är rent fysiskt eller bara mentalt. Erfarenhetsmässigt vet många av oss att det är så, men nu har forskare även kunnat se att det är samma områden i hjärnan som aktiveras när vi gör oss fysiskt illa, och när vi känner oss utanför eller inte får vara med. Mest ont gör det när vi märker att vi medvetet hålls utanför en gemenskap, då är det som mest aktivitet i hjärnan, enligt experiment med magnetkamera. (Science)