Östros kritisk mot EU:s forskningspolitik

Svensk kritik riktas mot EU:s mest ambitiösa forskningssatsning, det sjätte ramprogrammet, vars budget på nära 160 miljarder kronor delas på sju olika forskningsområden. Utbildningsminister Thomas Östros anser att det behövs ett europeiskt forkningsråd om Europa ska kunna stå sig i den internationella forskningskonkurrensen.
- Forskninspolitiken idag är alldeles för byråkratisk. Forskarna har för lite inflytande och det resulterar i att det inte alltid är de bästa forskarna som ansöker om pengar i det sjätte ramprogrammet, säger Thomas Östros. Redan under ordförandeskapet 2001, började Sverige driva frågan om ett europeiskt forskningsråd. EU:s forskningsministrar har visat intresse, och nu utreds frågan av en expertgrupp som vid årsskiftet ska lämna en rapport till kommissionen. - Jag skulle vilja se Vetenskapsrådet i Sverige som en modell. Ett forskningsråd där forskarna själva har stort inflytande och där peer-review är utvärderingsmodellen, alltså att forskare bedömer andra forskares arbete, säger Thomas Östros. Även forskarvärlden ställer upp bakom förslaget, det i form av 45 nobelpristagare, som anser att Europa måste satsa mer på grundforskning för att kunna hävda sig i konkurrensen med USA. Thomas Östros tycker också han att man satsar för mycket på forskning som snabbt väntas ge tillväxt. - De stora resurserna i dag går till industrinära forskning, och det är en farlig strategi eftersom man riskerar att missa det som händer på grundforskningsnivå inom till exempel bioteknik och medicin, säger han.