Ny it-lösning på gammalt kommunikationsproblem

Karslkronaföretaget WIP har utvecklart en tjänst inom mobilt internet som gör att meddelanden från skolan till föräldrar kan skickas som SMS. Ett möjlig lösning på problemet med lappar från lärare - om schemaändringar eller förstående utflykter - som aldrig når fram till hemmet.
Tjänsten fungerar så att läraren kopplar upp sig på Internet med sin dator och får upp en lista på alla föräldrars mobilnummer. Sen kan hon eller han skriva ett meddelande och skicka iväg det som ett sms. Och genast piper det till i fickan hos mamma eller pappa. Läraren får så småningom ett kvitto på att meddelandet gått fram. Det går att nå föräldrar med alla sorters abonnemang för tjänsten fungerar för alla dom tre svenska operatörerna. Och systmet används redan på flera skolor runtom i Karlskrona.