Vetandets värld 2003-10-30

Lundbyundersökningen från Skåne är världsberömd. Sedan 1947 har forskare i Skåne djupintervjuat över 3 000 personer fyra gånger om deras liv. Det omfattande svarsmaterialet ger en bild av hur 50 års samhällsförändringar har påverkat svenskarnas psykiska hälsa.
En av de hypoteser som diskuteras i programmet är att utvecklingen tycks innebära en ökad psykisk ohälsa bland kvinnor. Vi får möta psykiatriker både från en av de tidigaste och från den senaste intervjuomgången, samt en av de intervjupersoner som varit med i undersökningen från första början.