Kina och Europa samarbetar i rymden

Än så länge dominerar USA världens rymdforskning, och det kommer att dröja innan Kina är USA i hasorna. Amerikanerna står fortfarande för omkring 80 procent av världens rymdbudget. Men Kinas rymdframgångar gör ändå att det börjar talas om en ny rymdkapplöpning. Kina har i flera år byggt upp ett ambitiöst rymdprogram, och lägger flera hundratals miljarder kronor på forskning på området, och på senare tid har landet inlett ett nära forskningssamarbete med Europa.
Kina blev det tredje landet i världen att skicka upp en människa i rymden, och rymdfärden ses av vissa som början på en ny rymdkapplöpning där främsta rivalen är USA. Kina har planer både på att bygga en egen bemannad rymdstation och att skicka egna sonder till månen. Det är fortfarande visioner, men satsningarna pågår för fullt i en växande kinesisk rymdindustri. Mest satsar man på att utveckla teknik för satellituppskjutningar, nåt som är kommersiellt lönsamt och där Kina redan säljer tjänster till andra rymdnationer. Men Kina kör inte helt sitt eget race, utan vill samarbeta med andra länder, framför allt med Europa I december skickas den första kinesiska satelliten upp som har europeiska instrument ombord, nästa sommar kommre den andra i ett projekt som heter Double Star. Syftet är att ta reda på mer om solvindarnas effekter på jorden, hur kraftiga solstormar kan slå ut till exempel kommunikationssatelliter eller elförsörjningen på jorden Projektet kostar flera hundra miljoner, men det blir nästan gratis för europeiska rymdorganet ESA, eftersom Kina står för alla kostnader. -Vi får för nästan ingen kostnad alls åka ut i rymden på två satelliter. Skulle man köpa de här uppsändningarna så skulle det handla om hundratals miljoner kronor, allraminst, berättar Mats André på Institutet för Rymdfysik i Uppsala, han är vetenskapligt medansvarig för Double Star. Kina vill också vara med och utveckla Europas nya satellitnavigeringssystem - Galileo, som planeras att tas i drift om fem år. Galileo är Europas alternativ till dagens dominerande amerikanska system, GPS, Och Galileo är ett mångmiljardprojekt, där Kina vill tjäna storkovan. De har kunnandet både för att bygga delar till dom 30 satelliter som behövs, och också tekniken för att sen skicka upp dom i rymden. Det finns ett helt färskt samarbetsavtal, ett par veckor gammalt, men det har inte undertecknats ännu på politisk nivå. Kina framstår nu som både en rival och en nära vän till den europeiska rymdforskningen -På ett sätt har vi fått ytterligare en konkurrent, men det är ju också en samarbetspartner, så mest tycker jag att det är roligt, säger Mats André.